تکنولوژی را لمس کنید !

وقتی به دنبال جذب رهگذران و تبدیل آن ها به مشتریان خود هستید ، اینتراکتیو یکی از بهترین انتخاب ها محسوب می شود. این تکنولوژی باعث تعامل با مخاطبان شما شده و برند شما را به گونه ای ویژه در خاطر آن ها ثبت می کند .

هوشمندانه تبلیغ کنید !

اینتراکتیو به شدت برای مکان هایی که کودکان به همراه خانواده خود حضور دارند توصیه میشود . وقتی که کودک در حال بازی با این محیط اینتراکتیو است توجه والدین جلب بازی کودک می شود و در همان زمین بازی تعاملی تبلیغات محصولات شما پخش میگردد که باعث یک ماندگاری عمیق در ذهن خواهد شد .

نحوه اجرای اینتراکتیو

به طور کلی این تکنولوژی از یک دستگاه کامپیوتر ، یک دستگاه ویدیو پروژکتور و همچنین حسگر های مخصوص به همراه نرم افزار مربوطه تشکیل میشود . در این تکنولوژی هر دیوار یا زمینی قابلیت ایجاد تعامل را خواهد داشت . ما میتوانیم افکت های مختلفی را به صورت پیش فرض برای شما قرار دهیم .هر افکتی نیز به طور کامل قابل تنظیم است، ما می توانیم پس زمینه ها، آرم ها، فیلم ها، صداها، تنظیمات و غیره را بر طبق نظر شما تغییر دهیم .